Suncokret pretrpeo oštećenja pomogao Biofor Active

Kod domaćina Slobodana Kasijana iz Bavaništa javila se fitotoksijana suncokretu usled delovanja herbicida prilikom prskanja posle setve a pre nicanja. Nažalost obimne padavine su prouzrokovale oštećenja na suncokretu u Južnom Banatu. Suncokreta tretirana istom kombinacijom hemije uz dodatak tečnom mikrobiološkog đubriva Biofor Active (2l/ha) nije imao oštećenja. Tretirani suncokret ima značajno razvijeniji koren Oštećenja na…