Zimska predavanja Biofora

Mnogo zaiteresovanih na prezentaciji u Vršcu Biofor System doo svake godine učestvuje u velikom broju zimskih predavanja. Naša prezentacije su bazirane na mogućnosti da se primenom naših poizvoda utiče na stanje zemljišta i gajenih biljaka. U nedostatku stajnjaka opada procenat humusa. Zemljišta su izraubava sa smanjenom biogenošću što prouzrokuje slabije iskorišćavanje mineralnog đubriva. Hvala svim…

BIOPLUG ostatke razgradi .. humus izgradi

Mikrobiološki preparat za razgradnju organskih ostataka i kompostiranje. Sadrži konzorcijum zemljišnih mikroorganizama za razgradnju svežih žetvenih ostataka i njihovu transformaciju sve do pospešivanja sinteze humusa. Primena BIOPLUG (naročito u kombinaciji sa Biofor biođubrivima) se utiče na formiranje bolje strukture zemljišta i boljih fizičkim i biološkim osobinama zemljišta. BIOPLUG ubrzava razgradnju žetvenih ostataka i namena korišćenja…