Na Poljoprivrednom sajmu

Izlaganjem na Poljoprivrednm sajmu u Novom Sadu Biofor System već tradicionalno uzima učešće u najvećoj smotri domaćeg agrara i prateće industrije. Na štandu Biofora akcenat je bio na novom mikrobiološkom preparatu za razgradnju žetvenih ostataka BIOPLUG. BIOPLUG je rešenje za biljne ostatke na njivama čineći zemljište lakšim za obradu. BIOPLUG je sa pravom dobio krilaticu ostatke razgradi…humus izgradi…

Sertifikat Exellent SME

Biofor System doo je dobitnik međunarorodnog sertifikata EXCELLENT SME na osnovu bonitetnom izveštaju priznate bonitetne kuće COFACE. Bonitetna ocena je rezultat finansijske analize poslovanja preduzeća. Bonitetni izveštaj sadrži i ocenu platnog morala i rizika poslovanja s preduzećem, s prikazom moguće nesolventnosti u periodu od narednih 12 meseci. Punovažnost certifikata se zasniva na stalnom monitoringu bonitetne kuće…