DANI POLJA BIOFOR U SREMU

DANI POLJA BIOFOR U SREMU Slankamenački Vinogradi 9. septembar 2013. Na putu Slankamen-Krčedin postavljen je ogled pod kukuruzom na parceli domaćina Jaroslava Menđan iz Slankamenačkih Vinograda. Kukuruz je tretiran sa mikrobiološkim  đubrivom Biofor Active 2l/ha zajedno sa herbicidima. Posle primene Biofor Active, kukuruz je u stadijumu 8-10 lista ima veoma razvijen koren u odnosu na…