Biofor dani polja u Sremu

Golubinci 30.06.2014.kod domaćina Dragoslava Pekić. Okupljanje gostiju je bilo na ogledima kukuruza, soje i šećerne repe na putu Golubinci-Putinci. Kukuruz tretiran Biofor Plus i Biofor Active i kontrola bez tretmana Biofor-om. Uporedbom biljaka tretiranih Bioforom sa kontrolom posetioci su mogli da uoče veća masu korena, veća razvijenost korena sa brojnim sitnih korenovih dlačica, debljim poprečnim presekom…

Biofor dani polja u Bačkoj

Dani Polja Biofora u Somboru jun 2014 U organizaciji Biofor System-a održani su Biofor dani polja u Bačkoj. Okupljanje gostiju je bilo na parceli domaćina Dejana Đurišića. Domaćin nas je upoznao sa delovanjem Biofor Activa u usevu šećerne repe. Predavanje “Uticaj mikrobiološkog preparata Bioplug na razgradnju žetvenih ostataka” održala je prof dr Vera Raičević šef…