Dani polja Bačka 2016 – Bioplug

  U mirnom Somboru na potezu Gradina održani su dani polja Biofor kod domaćina porodice Gertner. Gosti su se okupili na  njivama gde je primenjena potpuna tehnologija negovanja zemljišta i gajenih biljaka primenom palete proizvoda Biofor. Posebna pažnja je bila na zemljištu gde su u žetvenih ostataci kukuruza tretirani i uspešno razgrađeni delovanjem Biopluga. Prilika…