Dani polja Bačka 2016 – Bioplug

Biofor Dani Polja – Bačka U mirnom Somboru na potezu Gradina održani su dani polja Biofor kod domaćina porodice Gertner. Gosti su se okupili na njivama gde je primenjena potpuna tehnologija negovanja zemljišta i gajenih biljaka primenom palete proizvoda Biofor. Posebna pažnja je bila na zemljištu gde su u žetvenih ostataci kukuruza tretirani i uspešno…

BioGnezdo – brine za svako zrno

Mikrobiološki preparat za tretman semena kukuruza, suncokreta, strnih žita i soje. Sadrži bakterije stimulatore biljnog rasta koje su prirodan izvor biljnih hormona (auksina i giberelina) BioGnezdo podstiče klijanje i nicanje biljaka. Doza primene: 250ml za tretman hektarske doze semena kukuruza i suncokreta.  500 ml za tretman semena pšenice,  soje zajedno sa tresetnim proizvodima za tretman…