Bolje orati, nego paliti!

Opisati paora nije lako, ali možda je najbolji opis – ljudi koje rade zemlju, vole zemlju i žive od nje. Kada pogledamo banatska polja vidimo da je mnogo njiva spaljeno. Pitanje je zašto? Najčešće ćete čuti razloge tipa: ne mogu da zaorem, uništavanje štetočina, skupo je gorivo, pa ću posle paljenja tanjirati i slično. Ako…