Bioplug – OSTATKE RAZGRADI, HUMUS IZGRADI!

Dobrog domaćina pokaže teška godina. Dobar preparat se pokazuje u teškim godinama. Zamislite da imate nešto što će vam pomoći da zemljište manje praši, da bolje zadržava vlagu, da je puno glista, da se lakše obrađuje i da bolje rađa čak i u sušnim godinama. Odgovor su razgrađeni žetveni ostaci. Žetveni ostaci se na našim…

Kristijan Todorov, Banatsko Novo Selo

Dobitna kombinacija = dobar domaćin + Biofor tehnlogija Kristijan Todorov iz Banatskog Novog Sela godinama neguje svoje njive Biofor Tehnologijom. Biofor tehnologija u proizvodnji kukuruza: BioGnezdo- tretman semena Biofor Active – u herbicidnom tretmanu Iskustvo sa njiva nas uči da kod kukuruza moćnog korena, velikih razvijenih sprovodnih sudova i snaznog habitusa očekujemo visoke prinose. Mikroorganizmi…