Aleksandar Martinović,kukuruz, Bogatić

Domaćin je odabrao provereni hibrid kukuruza AS 72 da proba mikrobiološko đubrivo Biofor Active. Parcela je na potezu Livade kod Bogatića. Biofor Active je obezbedio veće iskorišćenje mineralnih materija. Đubrenje 300kg/ha KAN Primena prskanjem zajedno sa Matonom. Predusev je bila jara grahorica. U uslovima suše izmerena razlika u prinosu je KONTROLA   7000kg/ha SA BIOFOROM…

Dragan Dženopoljac, suncokret, Neuzina

Dragan Dženopoljac Neuzina Suncokret na parcelama na putu Neuzina –Sečanj sa desne strane iz pravca Neuzine. Suncokret je pretpeo oštećenja od zemljišnih herbicida i uspešno se oporaviodelovanjem mikrobiološkog đubriva Biofor. Smanjenje fitotoksije kod suncokreta delovanjem mikroorganizama sadržanih u Biofor Activu je potvrđeno u mnogim primerima iz prakse.  Biofor Active  deluje stimulativno na biljku i na zemljište. 13.06.2013.…

Dragan Jovanov, šećerna repa, Crepaja

Crepaja jun 2013. Domaćin Dragan Jovanov: ” Ja sam se uverio- ne treba ništa da mi se priča- sve se vidi na mojoj njivi” Šećerna repa tretirana Biofor Activom u aprilu zajedno sa herbicidima ima razvijenu lisnu masu, sklopila je redove i naravno ima značajno jači koren. Dragan je sve svoje površine tretirao mikrobiološkim đubrivima…

Jaroslav Mendjan šećerna repa, Slankamen

SLANKAMENAČKI SLATKI KOREN Na teritoriji Opštine Indjija, na putu Slankamen-Krčedin sa desne strane puta, sejana je šećerna repa u aprilu. Jaroslav Mendjan je uneo 4-5 vagona stajnjaka pre 2 godine. U fazi drugog para lista šećerne repe primenio je prskanjem Biofor active 2l/ha. Biljka šećerne repe ima više listova i značajno razvijeniji koren u odnosu na…

Jaroslav Mendjan, Slankamen

VELIKI KOREN KUKURUZA U SLANKAMENU Na teritoriji Opštine Indjija, na putu Slankamen-Krcedin sa leve strane puta, sejan je kukuruz 16-tog aprila. Jaroslav Mendjan je primenio djubrivo MAP 120kg/jutru, 10-tog maja je prskao Biofor Active 1l/jutru zajedno sa herbicidima u stadijumu cetvrtkog lista. prihranio sa SAN 100kg/jutru i zagrnuo kukuruz. Izlaskom na teren konstatovano je da u povoljnim uslovima doslo…

Danijel Pavlov, Bođani

Danijel Pavlov: “U ovoj godini ovako sušnoj imao sam prinose kukuruza kao u najboljim godinama. Neverovatno.” Posete stručnog tima Biofor Systema kod Danijela Pavlova iz Bođana snimila je stanje useva. U momentu obilaska njiva, živa u termostatu je dostizala  39 stepeni. U ovakvim uslovima veliki značaj ima razvijenost korena. Danijel Pavlov : ” Kada preračunam…

Braća Grbić, Vlajkovac

Vlajkovac, put za Vršac „Bila je tabla tako da je svako  mogao da vidi. Stigao je  mnogo ranije posejane. Nikad nismo imali tako ujednačen kukuruz. Kontrola je posejana 04.aprila a 10 dana kasnije smo sejali parcele sa Bioforom.  Skidali smo sve 03.oktobra sa 18% vlage kontrola dok je sa    Bioforom vlaga bila 16%. Pođubreno je…

Milenko Lugumenski, Lugovo

„Prskao sam na crno zajedno sa  acetohlorom.  Ujednačen usev, više žilica, snažnije biljke, nije bilo poleganja , velike kandže. Sa te parcele u najboljim godinama imam 4 prikolice a u ovakvoj  5 prikolica. Tretirao sam i postrni kukuruz . Super nikao i održao se na suši. Svi u selu su svoj  preorali jedino se moj…

Imre Erdeš, Novi Itebej

Potez Mali Rit, „Koristili smo Biofor u kukuruzu i suncokretu. Od početka su bili bolji, tačno se videla razlika. Izmerena razlika u prinosu suncokreta na 2 jutra je bila tačno 667kg. Kada smo predavali u silosu suncokret kofa sa suncokretom tretiranog Bioforom je bila osetno teža u ruci.” Razlika u korenu tretiranog i ne tretiranog…

Minić Radovan, Sivac

Delovanje Biofor activa u uslovima suše Delovanjem zemljišnih bakterija iz Biofor-a utiče se na stvaranje bolje strukture zemljišta. Dobra strukturna zemljišta se odlikuju većim vodnim kapacitetom odn. mogućnošću boljeg primanja i zadržavanja vode. Ovo je efikasan način ublažavanja posledica suše. „Koristim Biofor četiri godine na svim površinama u 2011 sam na gornjim terenima ostvario prinos…