Đubrenje

    Plodnost zemljišta je kombinacija fizičkih, hemijskih i bioloških osobina zemljišta. Hemijske analize zemljišta pokazuju prisustvo mineralnih materija u zemljištu. Količina hranjiva koje biljka može da usvoji zavisi od stanja u zemljištu. Zbijeno zemljište neće pružati biljci mogućnost ishrane bez obzira na količinu hranjiva unešenih đubrivima. Bez stajnjaka naše njive gube prirodnu plodnost. Biofor proizvodi nadoknađuju nedostatak stajnjaka čineći zemljište rastresitim sa većim stepenom iskorišćenja mineralnog đubriva iz ove i predhodnih godina.  

      Za očuvanje plodnosti zemljišta najvažnije je održavanje nivoa organske mase i intenzivne mikrobiološke aktivnosti. Paljenje žetvenih ostataka smanjuje se količina organska materija u zemljištu. Paljenju se smanjuje  broj mikroorganizama i narušava prirodna ravnoteža u korist izazivača bolest. Smanjenje brojnosti mikroorganizama pre svih zemljišnih bakterija usporava se mineralizacija organske materije. Bez prirodne konkurencija kojom se regulisala brojnost potencijalnih izazivača bolesti se oslobađa životni prostor. Dodavanjem zemljišnih bakterija sadržanih u Biofor Activu unosi se veliki broj odabranih bakterija u dobroj kondiciji i velikoj koncetraciji. Na taj način oni popravljanja opšte stanje zemljišta i delom eliminišu nepovoljnih efekte spaljivanja žetvenih ostataka.    
   

        Činjenica je da su fosfor (P) i kalijum (K) slabo pokretni u zemljištu.  Fosfor (P) se u prirodi ne nalazi sam već uvek u društvu nekog pratećeg elementa. Tako da je potpuno prirodno da kad fosfor unesen mineralnim đubrivima u zemljište ponovo nađe društvo odn. stvara zemljišne agregate (koloide). U ovom obliku fosfor se vrlo sporo iskorišćava. Pristupačnost P zavisi od uslova u zemljištu. Jedan od nezaobilaznih „uslova“ jeste rad zemljišnih bakterija iz roda Bacillus megatherium sadržanih i u mikrobiološkim đubrivima Biofor. Delovanjem ovih bakterija omogućuje se povećanje količine pristupačnog fosfora (P) bez dodavanja novih količina mineralnog đubriva. Značajni deo povećanja prinosa koji se ostvaruje delovanjem Biofora je rezultat đubrenja prethodnih godina i aktiviranja rezerve fosfora (P) iz zemljišta. Na našim njivama fosfor (P) je često limitirajući element u ishrani biljaka. Pristupačnost P je jedan od ključnih faktora visokih prinosa.

Đubrenje mineralnim azotnim đubrivima je neophodno za ostvarivanje visokih prinosa. Za usvajanje azota od biljaka neophodan je rad mikroorganizama. Svi procesi kruženja azota u prirodi su mikrobiološki procesi.

Azotobacter chroococcum  sadržan u  Biofor Activu vrši azotofiksaciju prevodeći azot iz vazduha u mineralni oblik azota pristupačan biljkama. U toku vegetacije primenom BIOFOR-a ACTIV-a zemljište obogati sa oko 50 kg čistog N po ha. Ovo je najefikasniji izvor azota N i azotofiksacija se odvija tokom cele vegetacije. Za istu količinu azota potrebno je preko 100kg UREA.