Pšenica

Srpski

BioGnezdo - brine za svako zrno

BioGnezdo za tretman semena. Brine za svako zrno. BioGnezdo podstiče klijanje i nicanje biljaka. U njivskim uslovima koliko god se dobro odradi predsetvena priprema zemljišta jedan broj posejanog semana ne klija ili ne nikne. Obično se kaže da ne valja seme. Činjenica je da u realnim uslovima postoji opasnost loših uslova u zemljištu te usled toga imate gubitak u sklopu.

Srpski

BioGnezdo - brine za svako zrno

Feb
21

Mikrobiološki preparat za tretman semena kukuruza, suncokreta, strnih žita i soje. Sadrži bakterije stimulatore biljnog rasta 
koje su prirodan izvor biljnih hormona (auksina i giberelina) BioGnezdo podstiče klijanje i nicanje biljaka.
Doza primene: 250ml za tretman hektarske doze semena kukuruza i suncokreta.  500 ml za tretman semena pšenice,  soje zajedno sa tresetnim proizvodima za tretman semena soje (npr Biofor Soyom )

februar 2017.

Objavio biofor čitaj dalje

Dani polja Bačka 2016 - Bioplug

Jul
04

Biofor Dani Polja  - Bačka
U mirnom Somboru na potezu Gradina održani su dani polja Biofor kod domaćina porodice Gertner.
Gosti su se okupili na  njivama gde je primenjena potpuna tehnologija negovanja zemljišta i gajenih biljaka primenom palete proizvoda Biofor. Posebna pažnja je bila na zemljištu gde su u žetvenih ostataci kukuruza tretirani i uspešno razgrađeni delovanjem Biopluga.  
Prilika je bila i da se gosti upoznaju sa delovanjem novih proizvoda  
1. BioGnezdo - mikrobiološkog preparata za tretman semena
2. BioEho folijarno specijalno djubrivo 

Objavio biofor čitaj dalje

Ivan Rakuša, Mostje, Slovenia

Avg
23

Ivan Rakuša, Mostje, Slovenia: " Pred 3 leti smo se srećali na Novosadskem sejmu takrat smo prvič poskusili Biofor gnojilo.

Od takrat napre ga uporabljamo vedno na sveh kmetijskih površina. Zelena masa kuruza je većja, in tude  doprinos zrna je bistveno veći. Ob škropljenju z Bioforom je tude obdelava tal lažja."

Moja kuruza škropljenje Biofor Activom tega leta(2014)

Objavio urednik čitaj dalje

Biofor dani polja u Sremu

Jul
14
Golubinci 30.06.2014.kod domaćina Dragoslava Pekić.
Okupljanje gostiju je bilo na ogledima kukuruza, soje i šećerne repe na putu Golubinci-Putinci.  
Kukuruz tretiran Biofor Plus i Biofor Active i kontrola bez tretmana Biofor-om.
Uporedbom biljaka tretiranih Bioforom sa kontrolom posetioci su mogli da uoče veća masu korena, veća razvijenost korena sa brojnim sitnih korenovih dlačica, debljim poprečnim presekom stabla i većim brojem listova.
Objavio urednik čitaj dalje

Biofor dani polja u Bačkoj

Jul
14
Dani Polja Biofora u Somboru jun 2014
U organizaciji Biofor System-a održani su Biofor dani polja u Bačkoj.
Okupljanje gostiju je bilo na parceli domaćina Dejana Đurišića. 
Domaćin nas je upoznao sa delovanjem Biofor Activa u usevu šećerne repe.
Predavanje "Uticaj mikrobiološkog preparata Bioplug na razgradnju žetvenih ostataka" održala je 
Objavio urednik čitaj dalje

Bioplug za strnište

Jun
29

Bioplug je  moćan biološki preparat koji sadrži  mikroorganizme koji vrše razgradnju i mineralizaciju žetvenih ostataka. Ostatke razgradi, humus izgradi

Tretman žetvenih ostataka Bioplug-om je zamena za stajnjak.

Objavio urednik čitaj dalje

Primena BIOPLUGA

Jul
17

Primena: prkanjem strnjišta sa 200-400litara vode + 5l/ha Biopluga.

 

Objavio urednik čitaj dalje

BIOPLUG

BIOPLUG mikrobiološki preparat za razgradnju žetvenih ostataka i kompostiranje

ostatke razgradi humus izgradi

Doza primene:     5l/ha bez obzira na količinu organske materije

Srpski

BIOPLUG ostatke razgradi .. humus izgradi

Jun
20

Novi proizvod BIOPLUG ostatke razgradi... ...humus izgradi

Primena BIOPLUG-a u jesen 2012 na kukuruzovini kod Baneta Ralić iz Maradika.

 Naučni odgovor na nedostatak stajnjaka na našim njivama je mikrobiološki preparat koji pospešuje razgradnju žetvenih ostataka. 

Objavio urednik čitaj dalje

Stranice

Subscribe to RSS - Pšenica