Aleksandar Martinović,kukuruz, Bogatić

Domaćin je odabrao provereni hibrid kukuruza AS 72 da proba mikrobiološko đubrivo Biofor Active.

Parcela je na potezu Livade kod Bogatića

Biofor Active je obezbedio veće iskorišćenje mineralnih materija. Đubrenje 300kg/ha KAN

Primena prskanjem zajedno sa Matonom. Predusev je bila jara grahorica.

U uslovima suše izmerena razlika u prinosu je KONTROLA   7000kg/ha

                                                                SA BIOFOROM 7350 kg/ha

Reči domaćina: "Zadovoljan brzinom reakcije biljaka. Jasno se vidi razlika. Biljke koje su tretirane imaju daleko jači koren i deblje snažnije stabljiku."   

Proizvod: 
Region: