Braća Grbić, Vlajkovac

Vlajkovac, put za Vršac

„Bila je tabla tako da je svako  mogao da vidi. Stigao je  mnogo ranije posejane. Nikad nismo imali tako ujednačen kukuruz. Kontrola je posejana 04.aprila a 10 dana kasnije smo sejali parcele sa Bioforom.  Skidali smo sve 03.oktobra sa 18% vlage kontrola dok je sa    Bioforom vlaga bila 16%. Pođubreno je na svim parcelama isto 150 kg NPK 15:15:15 u jesen i 160 kg UREA na proleće. Kukuruz rađen sa Bioforom imao je deblje stablo, sjajni zeleni listovi i gurali su po dva klipa. Tretirali smo i seme pšenicu Ingenium zajedno sa hemijom“

Proizvod: 
Region: