Danijel Pavlov, Bođani

Danijel Pavlov: "U ovoj godini ovako sušnoj imao sam prinose kukuruza kao u najboljim godinama. Neverovatno."

Posete stručnog tima Biofor Systema kod Danijela Pavlova iz Bođana snimila je stanje useva.

U momentu obilaska njiva, živa u termostatu je dostizala  39 stepeni. U ovakvim uslovima veliki značaj ima razvijenost korena.

  

Danijel Pavlov : " Kada preračunam koliko me je izašao Biofor po svakoj biljci kukuruza ispada da sam za svaki biljku uložio 0,2 din više nego za netretiranu. Za 20 para sam dobio duplo veći koren"   

                             TRETIRANO                                             KONTROLA

Proizvod: 
Region: