Danislav Iličić, strnište,Vajska

Posle odličnih utisaka posle primene Biofor Activa u pšenici. Dalibor Iličić je odlučio da koristi dostignuća savremene agronomske nauke i istretira strnište BIOPLUG-om. Oranje je odrađeno odmah posle prskanja slame BIOPLUG-om.

5 litara/ha ubrzava razgradnju žetvenih ostataka i sintezu humusa

dipl. ing Milan Savić regionalni menadžer za Južnu Bačku

20.jul 2013.

Proizvod: 
Region: