Dragan Dženopoljac, suncokret, Neuzina

Dragan Dženopoljac Neuzina
Suncokret na parcelama na putu Neuzina –Sečanj sa desne strane iz pravca Neuzine.
Suncokret je pretpeo oštećenja od zemljišnih herbicida i uspešno se oporavio delovanjem mikrobiološkog đubriva Biofor.  
Smanjenje fitotoksije kod suncokreta delovanjem mikroorganizama sadržanih u Biofor Activu je potvrđeno u mnogim primerima iz prakse.  Biofor Active  deluje stimulativno na biljku i na zemljište.
13.06.2013.
Saša Jelić regionalni menadžer za Južni Banat
 
Proizvod: 
Region: