Dragan Jovanov, šećerna repa, Crepaja

Crepaja jun 2013.
Domaćin Dragan Jovanov: " Ja sam se uverio- ne treba ništa da mi se priča- sve se vidi na mojoj njivi"
Šećerna repa tretirana Biofor Activom u aprilu zajedno sa herbicidima ima razvijenu lisnu masu, sklopila je redove i naravno ima značajno jači koren.
Dragan je sve svoje površine tretirao mikrobiološkim đubrivima Biofor. Reči domaćina: "Kada sam video efekat i koliko biljke bolje izgledaju sa Bioforom 
bilo mi je žao da ne odradim sve površine. Obavezno radim i sa Bioplugom razgradnju žetvenih ostataka".
Saša Jelić regionalni menadžer za Južni Banat- ogromna razlika prilikom čupanja tretirane i netretirane šećerne repe. Domaćin je bio prisutan tako da je video da sam repu tretiranu Bioforom morao da otkopam dok sam kontrolu samo isčupao bez poteškoća. Biofor Active stimuliše razvoj korena šećerne repe.
19.06.2013. Crepaja, Južni Banat
 
 
Proizvod: 
Region: