Ervin Moric, soja, Jermenovci

Tretmanom semena soje Biofor Soyom (obogaćenim Nitraginom) omogućavamo soji da prirodnim putem, zajedno sa zemljišnim bakterijama (koje se nalaze u Biofor Soyi) zadovolji potrebe za azotom, a ujedno i da obogati zemljište azotom.

 

Ervinova soja tretirana Biofor Soyom, parcela na putu Jermenovci - Velika Greda

 

Sama azotofksacija ima veliki značaj i na kvalitet zrna soje, jer je soja visokoproteinska biljaka, potrebe za azotom su velike, pa soja tretirana Biofor Soyom ima daleko veći sadrzaj proteina, a samim tim i bolji kvalitet.

Sto su kvržice krupnije, to je znak da je azotofiksacija bolje uspela.

 

 

 

Saša Jelić, regionalni menadžer za Južni Banat

Jermenovci, 17. jul 2013.

Proizvod: 
Region: