Imre Erdeš, Novi Itebej

Potez Mali Rit, „Koristili smo Biofor u kukuruzu i suncokretu. Od početka su bili bolji, tačno se videla razlika. Izmerena razlika u prinosu suncokreta na 2 jutra je bila tačno 667kg. Kada smo predavali u silosu suncokret kofa sa suncokretom tretiranog Bioforom je bila osetno teža u ruci."  

Razlika u korenu tretiranog i ne tretiranog kukuruza.  

Kukuruz sa snažnijim korenom je bolje pripremljen za uslove manjka vlage u zemljištu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proizvod: 
Region: