Jaroslav Mendjan šećerna repa, Slankamen

SLANKAMENAČKI SLATKI KOREN
 
Na teritoriji Opštine Indjija, na putu Slankamen-Krčedin sa desne strane puta,
sejana je šećerna repa u aprilu.
Jaroslav Mendjan je uneo 4-5 vagona stajnjaka pre 2 godine. 
U fazi drugog para lista šećerne repe primenio je prskanjem Biofor active 2l/ha.
Biljka šećerne repe ima više listova i značajno razvijeniji koren u odnosu na kontrolu.
Prema dosadašljim iskustvima očekujemo da će se trenutna razlika odraziti značajnim povećanje prinosa.
Šećerna repa je biljka koja formira veliku lisnu masu. Njene potrebe za hranivim materijama su velike. 
Dejstvom zemljišnih mikroorganizama sadžanih u Biofor Activu pospešuje se usvajanje mineralnih materija i stimuliše razvoj korena.
10. jun 2013.
 dipl ing ratarstva Đorđe Kojčin regionalni menadžer za Srem
Proizvod: 
Region: