Milenko Lugumenski, Lugovo

„Prskao sam na crno zajedno sa  acetohlorom.  Ujednačen usev, više žilica, snažnije biljke, nije bilo poleganja , velike kandže. Sa te parcele u najboljim godinama imam 4 prikolice a u ovakvoj  5 prikolica. 

Tretirao sam i postrni kukuruz . Super nikao i održao se na suši. Svi u selu su svoj  preorali jedino se moj silirao. “

Proizvod: