Minić Radovan, Sivac

Delovanje Biofor activa u uslovima suše

Delovanjem zemljišnih bakterija iz Biofor-a utiče se na stvaranje bolje strukture zemljišta. Dobra strukturna zemljišta se odlikuju većim vodnim kapacitetom odn. mogućnošću boljeg primanja i zadržavanja vode. Ovo je efikasan način ublažavanja posledica suše
 
„Koristim Biofor četiri godine na svim površinama u 2011 sam na gornjim terenima ostvario prinos zrna kukuruza u proseku 10t/ha na nižim preko 14t/ha“
 

Proizvod: