Radomir Radojčić Gorada, soja, Vojka

Seme soja tretirana Biofor Soya pre setve je redovnom mera. Ovaj tretman omogućuje da biljka soje da zajedno sa zemljišnim bakterijama unesenim sa Biofor Soya obogaćuje zemljište azotom (N). Azotofiksacija je proces korišćenja azota iz vazduha i prevođenje u oblik pristupačan biljci. Obilje azota iz vazduha na ovaj način snabdeva soju zadovoljavajući većinu njenih potreba za azotom. 

Tečno mikrobiološko đubrivo Biofor Active je upotrebljeno sa tretmanom hemije. Unošenjem ovog đubriva utiče se na formiranje bolje strukture zemljište i bolju ozbezbeđenost biljke sa fosforom i kalijumom.

Biljka sita zemlja rastresita. 

Anđela (6 godina)- ponosna na tatinu soju.

Parcela je bila vidljiva sa Autoputa kod naplatne rampe Šimanovci.

Po našem mišljenju najbolja soja u ovom delu Srema.

Bravo Rade.

Proizvod: 
Region: