Stevan Dobričić, kukuruz, Dubovac

 

Stevan Dobričić: "Pored jasno vidljive razlike u porastu kukuruza, njegovoj boji i korenovom sistemu, a na kraju i na samom prinosu. Meni je bitno i to što sam konstantnom višegodišnjom upotrebom Biofor Activa, primetio da mi je obrada zemljišta mnogo lakša."

 

Jasno vidljivi efekti Biofor Activa na Stevanovom kukuruzu

" Jasno mi je da se unošenjem mikroorganizama, koji se nalaze u Biofor Activu, poboljšava struktura zemljišta, pa mi je zbog toga i obrada mnogo lakša. Biofor Active primenjujem prskanjem, u dozi 2l po ha, u tretmanu sa herbicidima kada je kukuruz u fazi 3 do 4 pera."

 

Ponosan domaćin ima čime da se ponosi

 

 

 

Saša Jelić, regionalni menadžer za Južni Banat

Dubovac, 14. jun 2013. godine

Proizvod: 
Region: