ZZ „Poljomarketing“ Lalić, Milena Jelača

Lokacija: Lalić, druga duž puta Lalić - Ruski Krstur

„Najlepši usev u selu. Svi me pitaju šta sam radila“

Proizvod: