BIOFOR Plus

BIOFOR Plus utiče na brže klijanje i ujednačenije nicanje biljaka i potencijalno ostvarivanje boljeg sklopa. Ujednačeno nicanje je od izuzetne važnosti zbog mogućnosti efikasnog suzbijanja korova sa što manjim negativnim uticajem na gajenje biljke. Ukoliko je usev u različitim stadijumima razvića ne može se delovati herbicidima a da se pri tom ne naruši sklop.

Tretira se seme pre setve. Pomešati hektarsku dozu BIOFOR Plus-a sa 200ml vode i tretirati količinu semena potrebnu za jedan hektar. Postupak vršiti u senci izbegavajući dužu izloženost direktnoj sunčevu svetlost. UV zračenje ima štetan efekat na neke od  sojeva mikroorganizama zato je potrebno izbegavati duži kontinuirani kontakt sa direktnim sunčevim zracima. 
 
Ukoliko vršite zaštitu semena od žičara i drugih zemljišnih štetočina insekticidom, tretman BIOFOR Plus-om može se primeniti u zajedničkom tretmanu sa insekticidom.  Upotreba zajedno sa insekticidom ne utiče na aktivnost i brojnost bakterija.

Nanošenje preparata treba raditi najranije dva dan pre setve jer BIOFOR Plus stimuliše klijanje. Ukoliko se nanošenje preparata radi neposredno pre setve (na njivi) treba sačekati barem 10 minuta da se seme prosuši.

Primena:  inokulacija-tretman semena suncokreta, kukuruza

Doze pakovanja:  hektarske i jutarske doze


Biljna vrsta: