BIOFOR Soya Liquid

Biofor Soya Liquid PRVI TEČNI NITRAGIN U SRBIJI

Biofor Soya Liquid je tečni nitragin koji sadrži sojeve Bradyrhizobium japonicum obogaćeno sa još 3 soja bakterija radi mobilizacije fosfora i kalijuma. 
Pogodnost je da sa tečnim  nitraginom za soju imate mogućnost nanošenja na seme soje dve nedelje pre setve. 
 
 
Pakovanje:  250ml za tretman jednog džaka semena soje (50kg)
                  1 litra  
 
 
Biljna vrsta: