BioGnezdo - brine za svako zrno

BioGnezdo za tretman semena. Brine za svako zrno. BioGnezdo podstiče klijanje i nicanje biljaka. U njivskim uslovima koliko god se dobro odradi predsetvena priprema zemljišta jedan broj posejanog semana ne klija ili ne nikne. Obično se kaže da ne valja seme. Činjenica je da u realnim uslovima postoji opasnost loših uslova u zemljištu te usled toga imate gubitak u sklopu.


BioGnezdo sadrži mikroorganizme stimulatore biljnog rasta (Azotobacter chroococcum i Bacillus spp) i njihove produkte auksine i gibereline. Delovanje Biognezda je izrazito
uočljivo u startu vegetacije biljaka. Reakcija biljaka su brže klijanje i nicanje i formiranje snažnog korena. Preparat sadrži cink. Cink je deficitaran u zemljištu a izuzetno je bitan za pravilan razvoj kukuruz, soje i suncokreta. 
Kao posledica primene BioGnezda ostvaruje se bolji sklop, razvijeniji koren biljaka i bolja ishrana što rezultira povećanjem prinosa.