Bioplug

Srpski

Dani polja Bačka 2016 - Bioplug

Jul
04

Biofor Dani Polja  - Bačka
U mirnom Somboru na potezu Gradina održani su dani polja Biofor kod domaćina porodice Gertner.
Gosti su se okupili na  njivama gde je primenjena potpuna tehnologija negovanja zemljišta i gajenih biljaka primenom palete proizvoda Biofor. Posebna pažnja je bila na zemljištu gde su u žetvenih ostataci kukuruza tretirani i uspešno razgrađeni delovanjem Biopluga.  
Prilika je bila i da se gosti upoznaju sa delovanjem novih proizvoda  
1. BioGnezdo - mikrobiološkog preparata za tretman semena
2. BioEho folijarno specijalno djubrivo 

Objavio biofor čitaj dalje

Biofor dani polja u Sremu

Jul
14
Golubinci 30.06.2014.kod domaćina Dragoslava Pekić.
Okupljanje gostiju je bilo na ogledima kukuruza, soje i šećerne repe na putu Golubinci-Putinci.  
Kukuruz tretiran Biofor Plus i Biofor Active i kontrola bez tretmana Biofor-om.
Uporedbom biljaka tretiranih Bioforom sa kontrolom posetioci su mogli da uoče veća masu korena, veća razvijenost korena sa brojnim sitnih korenovih dlačica, debljim poprečnim presekom stabla i većim brojem listova.
Objavio urednik čitaj dalje

Bioplug za strnište

Jun
29

Bioplug je  moćan biološki preparat koji sadrži  mikroorganizme koji vrše razgradnju i mineralizaciju žetvenih ostataka. Ostatke razgradi, humus izgradi

Tretman žetvenih ostataka Bioplug-om je zamena za stajnjak.

Objavio urednik čitaj dalje

Stranice

Subscribe to RSS - Bioplug