Biofor dani polja u Bačkoj

Dani Polja Biofora u Somboru jun 2014
U organizaciji Biofor System-a održani su Biofor dani polja u Bačkoj.
Okupljanje gostiju je bilo na parceli domaćina Dejana Đurišića. 
Domaćin nas je upoznao sa delovanjem Biofor Activa u usevu šećerne repe.
Predavanje "Uticaj mikrobiološkog preparata Bioplug na razgradnju žetvenih ostataka" održala je 
prof dr Vera Raičević šef kadedre za ekološku mikrobiologiju Poljoprivrednog fakulteta iz Zemuna.
U predavanju je posebno naglašen uticaj razgradnje žetvenih ostataka uz delovanje Biopluga 
na formiranje bolje strukture zemljišta i izgradnju i očuvanje humusa.
Druženje je nastavljeno na Dida Hornjakov salašu uz vrhunski gulaš i tamburicu na uvce.
 
Prisutan je bio ceo prodajni tim Biofora System-a.
Hvala svim gostima do skorog vidjenja.
 
Slavica Cuca Drakulić uz podršku kolega
Biljna vrsta: