Biofor dani polja u Sremu

Golubinci 30.06.2014.kod domaćina Dragoslava Pekić.
Okupljanje gostiju je bilo na ogledima kukuruza, soje i šećerne repe na putu Golubinci-Putinci.  
Kukuruz tretiran Biofor Plus i Biofor Active i kontrola bez tretmana Biofor-om.
Uporedbom biljaka tretiranih Bioforom sa kontrolom posetioci su mogli da uoče veća masu korena, veća razvijenost korena sa brojnim sitnih korenovih dlačica, debljim poprečnim presekom stabla i većim brojem listova.
 
Usev soje je tretirana seme pre setve sa Biofor Soya i Biofor Active.
U toku vegetacije izvršen je tretman Biofor Activom sa dozom 2l/ha 
U usevu soje se primećuju izuzetno razvijene aktivne kvržice, naprednija tamniji listovi i snažniji habitus.
Nastavak druženja na Stojšić salažu na putu Beška Krčedin.
Prezentaciju su održali MBA dipl. ing. Bogdan Žigić direktor Biofor Systema i prof dr Vera Raičević stručni tim Biofor System-a i šef katedre za ekološku ekologiju Poljoprivredni fakultet Zemun.
Zvuk autentičnih sremačkih tamburaša je dao posebnu notu danima polja Biofora u Sremu.
Hvala svima na lepim momentima.
dipl inž Đorđe Kojčin
Proizvod: 
Biljna vrsta: