Biofor Soya Liquid PRVI TEČNI NITRAGIN U SRBIJI

Posle godina istraživanja i poljskih ogleda Biofor Soya Liquid je dostupan potrošačima.
Biofor Soya Liquid je od 2012. godine u registru Ministarstva poljoprivrede R.Srbije. 
Testiranja naših proizvoda je u skladu sa našim praksom da naši proizvodi prolaze kroz seriju ogleda pre nego što budu komercijalizovani.   
Biofor Soya Liquid je tečni nitragin koji sadrži sojeve Bradyrhizobium japonicum obogaćeno sa još 3 soja bakterija radi mobilizacije fosfora i kalijuma. 
Pogodnost je da sa tečnim  nitraginom za soju imate mogućnost nanošenja na seme soje nekoliko dana pre setve.
 
Posle 10 godina prodaje "Biofor Soya" tresetna je dobila naslednika  
 
Primena: jednu flašicu od 250ml izmešati sa oko 50 kg semenom soje pre setve
bez dodavanja druge tečnosti.
Mešanje obaviti u buretu ili direktno na njivi sa dodatnim džakom u kome bi pola džaka semena pomešali sa pola flašice Biofor Soya Liqiud.
  
Pakovanje:  250ml za tretman jednog džaka semena soje (50kg)

 

Biljna vrsta: