BIOPLUG ostatke razgradi .. humus izgradi

Mikrobiološki preparat za razgradnju organskih ostataka i kompostiranje.

Sadrži konzorcijum zemljišnih mikroorganizama za razgradnju svežih žetvenih ostataka i njihovu transformaciju sve do pospešivanja sinteze humusa.

Primena BIOPLUG (naročito u kombinaciji sa Biofor biođubrivima) se utiče na formiranje bolje strukture zemljišta i boljih fizičkim i biološkim osobinama zemljišta.

BIOPLUG ubrzava razgradnju žetvenih ostataka i namena korišćenja je prevashodno uticaj na povećanje sadržaja humusa u zemljištu.

Primenom BIOPLUGA biljke neće direktno imati više hranjiva jer bakterije sadržane u BIOPLUG-u ne vrše mineralizaciju.

Primena mikrobiološkog preparata BIOPLUG je mera nege i popravke vaših njiva.

Primena prskanje po žetvenim ostacima. Potom je žetvene ostatke potrebno zaorati(potanjirati).

Doza primene 5l/ha  

 

   

..ostatke razgradi .. humus izgradi