Bioremedijacija u Tivtu

 

Po završenim pripremnih laboratorijskim istraživanjima odpočeli su radovi na izvođenju bioremedijacije u gradskom parku Tivat.
"Biofor System" doo je izabran kao najpovoljniji ponuđač u procesu javne nabavke putem tendera opštine Tivat.
Osnovne prednosti procesa bioremedijacije je da se proces obavlja bez odnošenja zemljišta, efikasan, brz i ekonomski povoljan.  
Posebno ističemo potpunu neškodnjivost za ljude, životinjski i biljni svet. Ceo proces je zasnovan na osobinama autohtonim mikrobnim populacijama prisutnim u
zagađenim zemljištima.
 
 
 
 
 
 
Bez obzira na izraženost heterogenost zemljišta proces dekontaminacije kontaminiranog zemljišta primenom bioremedijacije će se uspešno odvijati.
Ukupna vrednost posla je 41 000 EURA.
Rok završetka radova 20.04.2013.
 
Više na sajt opštine Tivat