Dani polja Bačka 2016 - Bioplug

Biofor Dani Polja  - Bačka
U mirnom Somboru na potezu Gradina održani su dani polja Biofor kod domaćina porodice Gertner.
Gosti su se okupili na  njivama gde je primenjena potpuna tehnologija negovanja zemljišta i gajenih biljaka primenom palete proizvoda Biofor. Posebna pažnja je bila na zemljištu gde su u žetvenih ostataci kukuruza tretirani i uspešno razgrađeni delovanjem Biopluga.  
Prilika je bila i da se gosti upoznaju sa delovanjem novih proizvoda  
1. BioGnezdo - mikrobiološkog preparata za tretman semena
2. BioEho folijarno specijalno djubrivo 
Stručni prodajni tim Biofor Systema i porodica Gertner  upoznali su posetioce sa delovanje   Biofor Soya na biljku soje i formiranje kvržica na korenu soje.


Takođe smo imali priliku da se uverimo u efikasnost mikrobiološkim djubrivom Biofor Active.  
Biofor Active je pokazao brzo delovanje na porast i razvoj  uočljiva razlika je u tretmanu posle setve pre nicanja zajedno sa herbicidima.

Po obilaska polja druženje je nastavljeno na salašu "Dida Hornjoš" uz stručna predavanja i zvuke tamburice. 
Na poljima smo imali priliku da se uveremo u efikasnost Biopluga  na žetvenim ostacima kukuruza. Poboljšana struktura zemljišta i bolje vodno vazdušne  karakteristike zemljišta su neke od osnovnih efekata primene Biopluga. Velika količina organskih ostataka je odlična osnova za povećanje organske materije u zemljištu.  Bioplug sadrži  mikroorganizmi specijaliste za razgradnju organske materije. Konzorcijum ovih mikroorganizama  transformišu žetvene ostatke u veliku količinu za biljke lako pristupačnih hranjiva. Organska materija sadrži veliku količinu N, P i K ali i veliku količinu mikroelemenata. Sve ovo je uzeto iz zemljišta od stane biljaka predhodne generacije i nalazi se u elementarnom (prostom) obliku. Razgradnjom žetvenih ostataka oslabađaju se hemijski elementi koji su ugrađeni u organska jedinjenja. Druga važna komponenta Biopluga je da vrši izuzetno težak posao razgradnje lignina koji predstavlja osnovnu lanca humusa. Lignin je materija koja daje čvrstoću biljka i u prirodi se najteže razgrađuje. U nemogućnosti većine naših zemljišta da prirodnom populacijom mikroorganizama razgradi lignin leži osnovni razlog zašto dramatično opada  humusa na našim njivama.    

spec.dipl ing Bogdan Žigić direktor Biofor Systema 

Proizvod: 
Biljna vrsta: