DANI POLJA BIOFOR U BANATU

Šećerna repa tretirana Biofor Activom 2l/ha u prvim tretmanima repe sa pesticidima.
Rezultati - šećerna repa tretira Biofor Activom se na svim lokalitetima na kojim je rađeno primetno da nije postojala trulež šećerne repe.
 
  
Prezentaciji na polju je učestvovao  celi stručno prodajni tim , direktor Biofor systema MBA dipl ing Bogdan Žigić i 
redovni profesor dr Vera Raičević šef katedre za ekološku mikrobiologiju Poljoprivrednog fakulteta.  
Prinos naplative repe je 72 t/ha domaćin Dragan Jovanov.
Primerak repe tretirana Biofor Activom 3,2 kg.
Proizvod: 
Biljna vrsta: