DANI POLJA BIOFOR U SREMU

DANI POLJA BIOFOR U SREMU

Slankamenački Vinogradi 9. septembar 2013.

Na putu Slankamen-Krčedin postavljen je ogled pod kukuruzom na parceli domaćina Jaroslava Menđan iz Slankamenačkih Vinograda. Kukuruz je tretiran sa mikrobiološkim  đubrivom Biofor Active 2l/ha zajedno sa herbicidima. Posle primene Biofor Active, kukuruz je u stadijumu 8-10 lista ima veoma razvijen koren u odnosu na kontrolu, a u toku letnjih meseci kukuruz se nije uvrtao u odnosu na kukuruze drugih parcela. Domaćin Jaroslav Menđan na obroncima Fruške Gore imao je izvanredan prinos kukuruza za 2013. godinu od 6,2 t/jutru i šećerne repe 6,5 vagona/ha.

Kompanija Biofor System organizovala je dane polja Biofor u Sremu na ulazu u mesto Krčedin, veoma blizu oglednih polja kukuruza i šećerne repe. Na prezentaciji je učestvovao celi stručni prodajni tim,direktor MBA dipl. ing. Bogdan Žigić i redovni profesor dr Vera Raičević šef katedre za ekološku mikrobiologiju na Poljoprivrednom fakultetu. Prisustvovali su poljoprivrednici iz Maradika, Slankamena, Slankamenačkih Vinograda, Krčedina i Inđije.

Poljoprivrednik Jaroslav Menđan će primeniti mikrobiološki preparat 5l/ha Biopluga kako bi   ubrzao razgradnju žetvenih ostataka i da stvori više humusa - plodno zemljište.

dipl.ing Đorđe Kojčin 

Proizvod: 
Biljna vrsta: