Na Poljorivrednom sajmu

Izlaganjem na Poljoprivrednm sajmu u Novom Sadu Biofor System već tradicionalno uzima učešće u najvećoj smotri domaćeg agrara i prateće industrije.

Na štandu Biofora akcenat je bio na novom mikrobiološkom preparatu za razgradnju žetvenih ostataka BIOPLUG.

BIOPLUG je rešenje za biljne ostatke na njivama čineći zemljište lakšim za obradu.

BIOPLUG je sa pravom dobio krilaticu ostatke razgradi...humus izgradi