Primena BioGnezda na semenu kukuruza na primeru PG Paunesku Olivera

Poljoprivredni proizvođač Paunesku Oliver, iz Torka, tretirao je seme kukuruza (DKC 5830) 01. aprila mikrobiološkim preparatom BioGnezdo. Tretiranje je izvršeno na veoma jednostavan način, uz pomoć mešalice koja se koristi u građevinskim radovima, dodavanjem 250 ml preparata BioGnezdo na hektarsku dozu semena. Nakon što se seme prosušilo, vraćeno je u svoje vreće gde je sačekalo momenat setve.

Četiri dana nakon tretiranja semena pristupilo se samoj setvi, pri čemu je na jednoj polovini parcele posejano seme koje je tretirano BioGnezdom, a na drugoj polovini seme koje nije tretirano, tj. kontrola. Setva je na celoj površini izvršena na identičan način, konkretno, dubina setve bila je 8,5 cm, međuredni razmak 70 cm i razmak u redu 20,2 cm.

Dve nedelje nakon setve, 18. aprila, poljoprivredni proizvođač Paunesku Oliver, zajedno sa predstavnikom kompanije Biofor System, Željkom Kokotom, obišao je zasejanu površinu. Sledeća fotografija na najbolji mogući način ilustruje razliku između tretiranog i netretiranog semena u tom trenutku. Takođe, treba naglasiti da u međuvremenu vremenske prilike uopšte nisu pogodovale klijanju i nicanju ratarskih kultura usled nedostatka padavina i niskih temperatura za ovaj period godine.

Sa leve strane nalazi se seme koje je istretirano BioGnezdom i na njemu je već sada uočljiv dobro razvijen korenov sistem i vrlo ujednačen porast. Sa druge strane, u delu parcele na kojoj je posejano seme koje prethodno nije istretirano mogu se čak pronaći i zrna koja još uvek nemaju klicu, ili se ona tek nazire.

Sa leve strane nalazi se seme koje je istretirano BioGnezdom i na njemu je već sada uočljiv dobro razvijen korenov sistem i vrlo ujednačen porast. Sa druge strane, u delu parcele na kojoj je posejano seme koje prethodno nije istretirano mogu se čak pronaći i zrna koja još uvek nemaju klicu, ili se ona tek nazire.

video prilog na https://www.youtube.com/watch?v=Ot23JRA1UwE

Na osnovu svega iznetog može se zaključiti da su rezultati primene BioGnezda na semenu kukurza apsolutno brže klijanje i nicanje, povećan broj klijanaca i snažan korenov sistem. To će za posledicu imati ujednačen usev i bolji sklop, a samim tim i veći prinos.

25.04.2017.                                                              dipl ing polj. Željko Kokot

                                                                               regionalni menadžer Banat

 

 

Proizvod: 
Biljna vrsta: