Setva soje

Setva soje je u punom zamahu i polako se privodi kraju. Obavezna mera tretmana semena soje pre setve se uglavnom radi ali ima i onih koji "ne stignu".  Ljudskoj je zapitati se da li je to stvarno neophodno. Soja je proteinska biljka tako da ima ogromne potrebe za azotom. Soja pripada grupi biljaka leguminoza koji su razvili prirodni  efikasni način da samu sebe snabde sa velikom količinom azota. Prvi Nitragin je proizveden u Nemačkoj pre više od 120 godina. Da bi proizvod bio Nitragin mora da sadrži Bradyrhizobum japonicum bakteriju jer jedino ona može da stvara kvržice na korenu soje.Biofor Soya je tresetna varijanta poboljšanog Nitragina koji je svoju efikasnost pokazao u 10 godina primene. Biofor Soya Liquid je tečni Nitragin. Primena je izuzetno praktična jer se tretman semena može raditi par dana pre setve. Tretman semena soje se radi bez dodavanja druge tečnosti. U ogledina Biofor Soya Liquid daje revolucionarno dobar rezultat u njivskim uslovima.  

dobitna kombinacija - dobar domaćin + Biofor Soya       

Biljna vrsta: