Primena BioGnezda na semenu kukuruza na primeru PG Paunesku Olivera

Poljoprivredni proizvođač Paunesku Oliver, iz Torka, tretirao je seme kukuruza (DKC 5830) 01. aprila mikrobiološkim preparatom BioGnezdo. Tretiranje je izvršeno na veoma jednostavan način, uz pomoć mešalice koja se koristi u građevinskim radovima, dodavanjem 250 ml preparata BioGnezdo na hektarsku dozu semena. Nakon što se seme prosušilo, vraćeno je u svoje vreće gde je sačekalo…

Dani polja Bačka 2016 – Bioplug

Biofor Dani Polja – Bačka U mirnom Somboru na potezu Gradina održani su dani polja Biofor kod domaćina porodice Gertner. Gosti su se okupili na njivama gde je primenjena potpuna tehnologija negovanja zemljišta i gajenih biljaka primenom palete proizvoda Biofor. Posebna pažnja je bila na zemljištu gde su u žetvenih ostataci kukuruza tretirani i uspešno…

BioGnezdo – brine za svako zrno

Mikrobiološki preparat za tretman semena kukuruza, suncokreta, strnih žita i soje. Sadrži bakterije stimulatore biljnog rasta koje su prirodan izvor biljnih hormona (auksina i giberelina) BioGnezdo podstiče klijanje i nicanje biljaka. Doza primene: 250ml za tretman hektarske doze semena kukuruza i suncokreta.  500 ml za tretman semena pšenice,  soje zajedno sa tresetnim proizvodima za tretman…