Kako da razgradite žetvene ostatke i povećate plodnost zemljišta?

Priprema zemljišta za sledeću sezonu Polako ali sigurno približavamo se kraju proizvodnog ciklusa jedne značajne grupe kultura za naš proizvodni reon. Uspešni poljoprivrednici još pre završetka vegetacije i skidanja roda strnih žita, razmišljaju kako osigurati plodnost zemljišta i pripremiti ga za sledeću sezonu. Pravo je vreme da obratimo pažnju na mikrobiološki život našeg zemljišta bez…

Postrna setva uz Biofor tehnologiju

Dodatna zarada uz BTZ tehnologiju Ovih dana počinje žetva ječma pa i pšenice, nikad ranije zbog specifičnih klimatskih uslova koji su bili obeleženi veoma toplom zimom i ranim prolećem. Obzirom na ove promene, postoji izvrsna prilika za ostvarivanje dodatne zarade setvom postrnih kultura na delu površina, naročito onih koje imaju mogućnost navodnjavanja.   Što se…

Dinu Lotrean, Semplant, Rumunija

Da su i proizvođači iz regiona, a ne samo iz Srbije, itekako zainteresovani za Biofor tehnologiju, potvrdio je Dino Lotrean koji je višegodišnjih zastupnik Biofor preparata na tržištu Rumunije. Dinu je istakao kako su se ovi jedinstveni preparati pokazali u rukama rumunskih farmera, kao i u kojim uslovima su dali najbolje rezultate. Biofor tehnologija za…

Predrag Josimović, Novi Bečej

Predrag Josimović iz Novog Bečeja obrađuje više stotina hektara pod suncokretom, pšenicom, uljanom repicom, ječmom i lucerkom. Kako bi sa ovih površina izvukao maksimalan prinos, a ujedno i radio na postizanju i održavanju kvaliteta zemljišta, odlučio se za korišćenje Biofor preparata i nije se pokajao. Saradnja sa kompanijom Biofor System Sa našom kompanijom sarađuje već…

Štefan Edorian Belu, Vladimirovac

Kako bi prinos u ratarskoj proizvodnji bio zadovoljavajući, važna je svaka etapa proizvodnje. Rad na poboljšanju kvaliteta zemljišta, priprema zemljišta, tretman žetvenih ostataka, adekvatna nega biljke od samog semena i stimulacija rasta, pa sve do zaštite od stresnih uslova – svaka faza je veoma važna. Kako bi ceo proces optimizovao i izvukao od biljaka pun…

Predrag Medić, Aleksandrovo

Predrag Medić u katastarskoj opštini Aleksandrovo gaji suncokret i već preko 10 – 12 godina sarađuje sa našom kompanijom. Kada je čuo za Biofor mikrobiološka đubriva Predrag je kupio nekoliko preparata, a onda i počeo da koristi sve naše preparate.  Prvo je počeo da koristi preparat Biofor Soya i za svih 12 godina koristio je…

Milan Milinović, Belegiš

U ataru sela Belegiš, Milan Milinović koji na površini od 6 hektara gaji isključivo pšenicu, a predusev je kukuruz. U celokupnoj svojoj proizvodnji koristio je preparate iz kompanije Biofor System. Tretirao je žetvene ostatke BioPlugom, tretman semena odrađen je BioGnezdom, tretman zemljišta sa Biofor Active i na kraju folijarni tretman BioEhom. Sa ovim preparatom Milan…