Prezentacija Investitorima

Biofor System je izabran od strane nezavisne investicione komisije u krug 40 prestižnih srpskih kompanija koje će imaće priliku da prezentuje svoje poslovne planove velikom broju potencijalnih investitora. Belgrade Venture Forum  se održava u beograskom hotelu Metropol Palace 19 – 20 novembra 2013. Velika nam je čast da budemo deo ovako važnog projekta za srpsku…

DANI POLJA BIOFOR U BANATU

Šećerna repa tretirana Biofor Activom 2l/ha u prvim tretmanima repe sa pesticidima. Rezultati – šećerna repa tretira Biofor Activom se na svim lokalitetima na kojim je rađeno primetno da nije postojala trulež šećerne repe. Prezentaciji na polju je učestvovao  celi stručno prodajni tim , direktor Biofor systema MBA dipl ing Bogdan Žigić i redovni profesor…

DANI POLJA BIOFOR U BAČKOJ

Vajska, septembar 2013 Soja na oglednom polju je tretirana Biofor Soya (Nitragin) pri setvi a u toku vegetacije prskana Biofor Activom. I pored kiše okupili su se poljoprivredni proizvođači radi druženje i prikaza rezultata delovanja Biofor-a i Bioplug preparata. Biljke koje su tretirane mikrobiološkim đubrivom Biofor Soya imali su bolju ishranu azotom jer biljka soje…

Primena BIOPLUGA

Primena: prkanjem strnjišta sa 200-400litara vode + 5l/ha Biopluga.

Posle primene potrebno je tanjiranjem ili plitkim oranjem ubaciti žetvene ostatke u zemljištem.

Ljuštenje strništa se vrši neposredno posle prskanja ili sutradan.

dipl. ing Đorđe Kojčin regionalni menadžer za Srem

 

TAGS: 

strnika

žetveni ostaci

trunjenje

humus

PROIZVOD:

Bioplug

BILJNA VRSTA: 

Kukuruz

Pšenica

Šećerna repa

Soja

Suncokret

Na Poljoprivrednom sajmu

Izlaganjem na Poljoprivrednm sajmu u Novom Sadu Biofor System već tradicionalno uzima učešće u najvećoj smotri domaćeg agrara i prateće industrije. Na štandu Biofora akcenat je bio na novom mikrobiološkom preparatu za razgradnju žetvenih ostataka BIOPLUG. BIOPLUG je rešenje za biljne ostatke na njivama čineći zemljište lakšim za obradu. BIOPLUG je sa pravom dobio krilaticu ostatke razgradi…humus izgradi…

Sertifikat Exellent SME

Biofor System doo je dobitnik međunarorodnog sertifikata EXCELLENT SME na osnovu bonitetnom izveštaju priznate bonitetne kuće COFACE. Bonitetna ocena je rezultat finansijske analize poslovanja preduzeća. Bonitetni izveštaj sadrži i ocenu platnog morala i rizika poslovanja s preduzećem, s prikazom moguće nesolventnosti u periodu od narednih 12 meseci. Punovažnost certifikata se zasniva na stalnom monitoringu bonitetne kuće…

Bioremedijacija u Tivtu

Po završenim pripremnih laboratorijskim istraživanjima odpočeli su radovi na izvođenju bioremedijacije u gradskom parku Tivat. “Biofor System” doo je izabran kao najpovoljniji ponuđač u procesu javne nabavke putem tendera opštine Tivat. Osnovne prednosti procesa bioremedijacije je da se proces obavlja bez odnošenja zemljišta, efikasan, brz i ekonomski povoljan. Posebno ističemo potpunu neškodnjivost za ljude, životinjski…

Zimska predavanja Biofora

Mnogo zaiteresovanih na prezentaciji u Vršcu Biofor System doo svake godine učestvuje u velikom broju zimskih predavanja. Naša prezentacije su bazirane na mogućnosti da se primenom naših poizvoda utiče na stanje zemljišta i gajenih biljaka. U nedostatku stajnjaka opada procenat humusa. Zemljišta su izraubava sa smanjenom biogenošću što prouzrokuje slabije iskorišćavanje mineralnog đubriva. Hvala svim…

BIOPLUG ostatke razgradi .. humus izgradi

Mikrobiološki preparat za razgradnju organskih ostataka i kompostiranje. Sadrži konzorcijum zemljišnih mikroorganizama za razgradnju svežih žetvenih ostataka i njihovu transformaciju sve do pospešivanja sinteze humusa. Primena BIOPLUG (naročito u kombinaciji sa Biofor biođubrivima) se utiče na formiranje bolje strukture zemljišta i boljih fizičkim i biološkim osobinama zemljišta. BIOPLUG ubrzava razgradnju žetvenih ostataka i namena korišćenja…