BIOPLUG ostatke razgradi .. humus izgradi

Novi proizvod BIOPLUG ostatke razgradi… …humus izgradi Primena BIOPLUG-a u jesen 2012 na kukuruzovini kod Baneta Ralić iz Maradika. Naučni odgovor na nedostatak stajnjaka na našim njivama je mikrobiološki preparat koji pospešuje razgradnju žetvenih ostataka. BIOPLUG sadrži žive mikroorganizme čija je specijalnost razgradnja (trunjenje) sveže organske materije. Posledica primene mikrobioloških đubriva Biofor u toku vegetacije…