Saveti za uspešnu proizvodnju šećerne repe

BTZ tehnologija u šećernoj repi   Šećerna repa – “kraljica ratarskih kultura” Šećerna repa je jedna od najzahtevnijih ratarskih kultura što se tiče tehnologije proizvodnje i ishrane, zbog čega se popularno i naziva “kraljica ratarskih kultura”. Visok i stabilan prinos šećerne repe, zavisi od velikog broja agronomskih faktora ali su mnogi pod kontrolom proizvođača, u…

Za dobar start prolećnih useva!

Vaša analiza zemljišta pokazuje količinu lako pristupačnog fosfora u zemljištu (P2O5), ali to nije sve, u vašem zemljištu postoji velika rezerva fosfora u obliku neorganskih i organskih jedinjenja u kojima je fosfor nepristupačan za biljke. Transformaciju ovog oblika fosfora do lako pristupačnih oblika u zemljištu obavljaju bakterije. Pomozimo zemljištu da se ovaj proces obavi brže…

Šandor Juhas, Debeljača

Šandor Juhas iz Debeljače: Kod mene nije bilo trule repe! Ratar iz Debeljače Šandor Juhas prošle godine je sejao repu na 40 hektara i imao malo više od 6,5 vagona plative repe po hektaru sa 0 odsto truleži. Uveren je da je za to zaslužna BTZ tehnologija. “Zaposleni u šećerani su bili iznenađeni mojim rezultatima i pitali su me kako…

Vladimir Lazarov, Omoljica

Vladimir Lazarov iz Omoljice koristi naše preparate od samog početka i pojavljivanja na tržištu. Jedna od prvih oglednih polja su bila upravo na Vladimirovim parcelama. Danas Lazarov na svim svojim parcelama pšenice i kukuruza koristi BTZ tehnologiju, sa svim pratećim preparatima, što nesumnjivo govori o rezultatima koji su tokom ove duge saradnje postignuti. Da li…

Mihajlo Milanović, Borča

Mihajlo Milanović iz Borče koristi Biofor proizvode već dve godine. Sa njim smo razgovarali o utiscima i tome kako je zadovoljan preparatima, kao i koje konkretno koristi za svoje useve. “Koristim Biofor već, pa dobro, ovo je druga godina, sada tako već mogla da kažem ušli smo u drugu proizvodnu godinu. Koristim Biofor Aktiv, pre…