Stevan Dobričić, kukuruz, Dubovac

Stevan Dobričić: “Pored jasno vidljive razlike u porastu kukuruza, njegovoj boji i korenovom sistemu, a na kraju i na samom prinosu. Meni je bitno i to što sam konstantnom višegodišnjom upotrebom Biofor Activa, primetio da mi je obrada zemljišta mnogo lakša.” Jasno vidljivi efekti Biofor Activa na Stevanovom kukuruzu ” Jasno mi je da se unošenjem mikroorganizama, koji se…

Milan Itebejac, kukuruz-suncokret, Uljma

Milan Itebejac, Uljma: “Zvao sam ljude iz Biofora da postavimo table na mojim parcelama, jer mi je “dosadilo” da svakom pojedinaèno, ko vidi moje kukuruze i suncokrete, objašnjavam sa èime sam radio. Ovako, kad prodju, imaju tablu, pa æe moæi sami da vide. Rezultati su izvanredni, ubedjen sam da imam najbolji kukuruz i suncokret u…

Zoran Kresić, kukuruz, Banatsko Novo Selo

Zoran Kresić, Banatsko Novo Selo: “Povučen prošlogodišnjim pozitivnim iskustvom, kada mi je Biofor Active spasao pšenicu, ove godine sa Biofor Active koristio i na kukuruzu i suncokretu. Rezultati su vidljivi golim okom, a ubedjen sam da će ti rezultati biti vidljivi i na vagi.” Slike kukuruza su napravljene kod Krivog tornja Banatsko Novo Selo – Pančevo Kukuruz…

Željko Zarin, kukuruz, Jaša Tomić

Željko Zarin, Jaša Tomić: “Kukuruz tretiran Biofor Activom, uvek bio četiri – pet dana ispred kontrole. Razlika vidljiva i na korenu, habitusu i klipu biljke. Razlikuje se i boja svile, kao i boja kukuruza, mnogo je modriji. Očekujem i razliku u prinosu.” Slike kukuruza su napravljene na parceli koja se nalazi na putu Jaša Tomić…

Mile Stanojević, lubenice, Putinci

Mile Stanojević iz Putinaca, bavi se proizvodnjom bostana 13 godina..Na parceli kraj puta Putinci-Ruma, primenio je mikrobiološko đubrivo Biofor Active. Posle tri nedelje od primene Biofor Active, poljoprivrednik Mile je morao da sklanja tunele, jer su vreže lubenice podizale tunele i sklapale redove. Dok u kontroli bez primene Biofor Active, biljka lubenice je bila normalno…

Branko Pavlov, kukuruz, Dolovo

Branko Pavlov –Dolovo Kukuruz je posejan polovinom aprila 2011. Pred setvu je spremljeno zemljište. Predusev je bio kukuruz. Nakon 7 dana naglo zahlađenje ga je preseklo i usev je stagnirao od tada. Vršena je prihrana i to UREA 150kg/kat.jut. Usev je bio izrazito ljubičastih listova, što je ukazivalo na deficit pristupačnog P u zemljištu. Ovo je…

Aleksandar Martinović,kukuruz, Bogatić

Domaćin je odabrao provereni hibrid kukuruza AS 72 da proba mikrobiološko đubrivo Biofor Active. Parcela je na potezu Livade kod Bogatića. Biofor Active je obezbedio veće iskorišćenje mineralnih materija. Đubrenje 300kg/ha KAN Primena prskanjem zajedno sa Matonom. Predusev je bila jara grahorica. U uslovima suše izmerena razlika u prinosu je KONTROLA   7000kg/ha SA BIOFOROM…

Dragan Dženopoljac, suncokret, Neuzina

Dragan Dženopoljac Neuzina Suncokret na parcelama na putu Neuzina –Sečanj sa desne strane iz pravca Neuzine. Suncokret je pretpeo oštećenja od zemljišnih herbicida i uspešno se oporaviodelovanjem mikrobiološkog đubriva Biofor. Smanjenje fitotoksije kod suncokreta delovanjem mikroorganizama sadržanih u Biofor Activu je potvrđeno u mnogim primerima iz prakse.  Biofor Active  deluje stimulativno na biljku i na zemljište. 13.06.2013.…

Dragan Jovanov, šećerna repa, Crepaja

Crepaja jun 2013. Domaćin Dragan Jovanov: ” Ja sam se uverio- ne treba ništa da mi se priča- sve se vidi na mojoj njivi” Šećerna repa tretirana Biofor Activom u aprilu zajedno sa herbicidima ima razvijenu lisnu masu, sklopila je redove i naravno ima značajno jači koren. Dragan je sve svoje površine tretirao mikrobiološkim đubrivima…

Jaroslav Mendjan šećerna repa, Slankamen

SLANKAMENAČKI SLATKI KOREN Na teritoriji Opštine Indjija, na putu Slankamen-Krčedin sa desne strane puta, sejana je šećerna repa u aprilu. Jaroslav Mendjan je uneo 4-5 vagona stajnjaka pre 2 godine. U fazi drugog para lista šećerne repe primenio je prskanjem Biofor active 2l/ha. Biljka šećerne repe ima više listova i značajno razvijeniji koren u odnosu na…